Användningsmöjligheter

Användning som ett head-set mikrofon


För att skapa original huvudmikrofoninspelningar, placera mikrofonerna i öronen. De färgade sidorna ska vara vända utåt (röd = höger öra, blå = vänster öra).

Eftersom mikrofonerna sitter i öronen görs att inspelningar som motsvarar användarens subjektiva uppfattning av ljud. Vid avspelning, speciellt genom ett head set, återger inspelningen  ett häpnadsväckande intryck av tredimensionell rymd.

Användning som en gränsskikts mikrofon


Den binaurala head-set stereomikrofonen kan användas som gränsskiktsmikrofon genom att lägga den på en slät yta (t.ex. ett bord). Mikrofonerna ska placeras ca. 5 – 10 cm från varandra, vilket möjliggör en nästan störningsfri inspelning. Detta sker med en ljudnivå som är 6dB högre eftersom av ljudtrycket fördubblas vid gränsen.

Användning som en clip-on mikrofon

När en binaural stereo mikrofon head-set används som en clip-on mikrofon, bör man se till att den sitter fast ordentligt för att förhindra oönskade ljud till följd av friktion eller liknande. Clip-on inspelningar lämpar sig bra vid inspelningar av samtal, intervjuer, lektioner, föreläsningar.