A3 Adaptor

A3-adapterin liitännät

OKM-kondensaattorimikrofonit tarvitsevat virtaa. Sitä voidaan syöttää mikrofonille joko tallentimen mikrofoniliitännästä (mikäli tallentimessa on tämä mahdollisuus) tai A3-adapterista. A3-adapteri antaa parhaan tuloksen kun sitä käytetään tallentimen linjasisääntulon (LINE IN) kanssa. Adapterissa on automaattinen tasonmukautus, korkea antojännite ja erittäin alhainen kohinataso, joten A3:n kanssa mikrofonin dynaamiset ominaisuudet ovatkin huomattavasti laajemmat kuin kytkettäessä suoraan mikrofoniliitäntään. Äänitettäessä heikkoja ääniä OKM:n voi kytkeä A3:n kautta mikrofoniliitäntään. Tällöin mikrofonin pienen koon aiheuttama kohinataso saattaa kuulua äänityksessä. Lisäksi äänitystasoon tulisi kiinnittää huomiota, jotta äänitys ei säröydy liian alhaisen äänitystason seurauksena.

Liitäntä

A3-adapteri kytketään mikrofonien ja tallentimen väliin. On hyvä huomioida, että mikrofonin liitin on syytä muistaa irrottaa A3-adapterista käytön jälkeen, jotta paristot eivät kulu loppuun. Mikrofonin kytkeminen nimittäin aktivoi adapterin, jolloin se kuluttaa virtaa ja paristoa.

Matalien taajuuksien suodatus

Kytkimen asentoa ” /” käytetään puheen äänittämiseen. Tällöin alle 300 Hz:n taajuuksia vaimennetaan. Valitse kytkimen asento “-” (lineaarinen) äänittäessäsi musiikkia.

Lineaarinen vaimennus

Adapterin kytkimen asentoa “-20dB” käytetään korkeiden äänenpaineiden äänittämiseen säröytymisen estämiseksi. Maltillisia äänenpaineita äänitettäessä suositellaan kytkimen asentoa “0″, etenkin jos A3-adapteri kytketään tallentimen linjasisääntuloon (LINE IN).

Pariston testaaminen

Pariston jäljellä olevan tehon voi tarkistaa painamalla testinappia. Tällöin syttyy vihreä valo. Valon kirkkaudesta voi arvioida pariston jäljellä olevan tehon. Jos LED-valo sammuu, paristo on syytä vaihtaa.

Jatkojohtojen käyttö

Jos mikrofoni sijoitetaan etäälle tallennuslaitteista, mikrofonin johtoa voi jatkaa, kunhan johdon kapasiteetti ei ylitä 1 000 pF:ää. Adapterin ulostulojohdon jatkamista ei suositella.

A3-adapterin tekniset tiedot

Sisääntuloimpedanssi

1 kOhm

Ulostuloimpedanssi

47 kOhm

Taajuusvaste

20 Hz – 50 kHz (+0 / – 3dB)

Taajuusvaste suodattimen kanssa

300 hz – 50 kHz (+0 / -3 dB)

Kohinataso (A-painotettu), 47 kilo-ohmin kuorma

enint. 30 µV

Enimmäisjännite (ulostulo)

1,5 V 

Enimmäisjännite (ulostulo, vaimentimen kanssa)

1.0 V 

Paristo

6 V (4LR44 tai vastaava)

Pariston kesto

50 t (OKM I), 100 t (OKMII)