A3 adaptér

Připojení A3 adaptéru

OKM kondenzátorové mikrofony vyžadují DC napájení, které může být poskytnuto buď přes vstupní jack rekordéru nebo také pomocí A3 adaptéru. A3 adaptér vykazuje nejlepší výsledky přes LINE vstup. Má automatické nastavení úrovní a zvyšuje napájecí napětí mikrofónu při zachování velmi nízké hladiny šumu, čímž výrazně rozšiřuje dynamický rozsah v porovnání s konvenčním přímým připojením OKM bez A3. A3 adaptér je také výborný při nahrávání tichých zvuků. Ovšem v důsledku menší plochy membrány se muže již objevit zkreslení. Pokud je nastavena velmi nízká úroveň nahrávání, může také docházet ke zkreslení.

Připojení

A3 adaptér se zapojuje mezi mikrofón a záznamové zařízení. Mějte prosím na paměti, že je potřeba mikrofon po jeho použití vyjmout z A3 adaptéru. Po zapojení mikrofónu se adaptér aktivuje, čímž se vybíjí baterie.

Odstranění nízké frekvence

Tlačítko v poloze ” /” vyberte pro nahrávání řeči. Frekvence pod 300Hz je potlačena. Tlačítko v poloze “-” (přímé) je vhodné pro záznam hudby.

Přímé potlačení

Tlačítko v pozici “-20dB” je vhodné nastavení pro záznam nezkreslených a mohutných zvuků s vysokou hladinou akustického tlaku. Pro nižší hladinu šumu (SPL) ,obzvláště s A3 adaptérem, je doporučeno mít při LINE vstupu nastavené tlačítko v pozici “0”.

Kontrola stavu baterie

Chcete-li zjistit zbývající stav baterie, stiskněte testovací tlačítko. Rozsvítí se zelená LED dioda. Její jas Vám umožní zjistit přibližnou zbývající životnost baterie. Pokud LED dioda zhasne, vyměňte prosím baterii.

Prodloužovací kabel

Pokud je potřeba umístit mikrofon ve větší vzdálenosti od záznamového zařízení, je možné prodloužit délku kabelu od mikrofonu.  Avšak pouze za předpokladu, že kapacita kabelu nepřekročí 1000 pF. Nedoporučujeme prodlužovat kabel od Adaptéru.