FAQ

FAQ – ČASTO KLADENÉ OTÁZKY
1. Jaký mikrofon mám používat pro nahrávání zvuků v přírodě
(O-Ton/ambientní zvuky)?
Pro tyto účely je nejvhodnější model OKM Klasik (s A3 adaptérem nebo jeho studiová verze), je totiž velmi
citlivý a dokáže věrně zachytit dané prostředí. Citlivé mikrofony jsou pro takové účely naprostou nutností,
protože např. při nahrávání ptačího zpěvu se nemůžete díky možnému vyplašení libovolně pohybovat. Při
velmi tichém zvuku nebo velkém odstupu musíme použít citlivější mikrofonní vstup na rekordéru a zvýšit
nastavení citlivosti nahrávání, i když tím vice méně zvýšíme úroveň šumu.
2. Je nutné k takovým účelům kupovat kompletní sadu mikrofonu s A3 adaptérem?
Není, protože v tomto prostředí se těžko vyskytne silný zdroj zvuku přesahující úroveň 96 dB, který by
způsobil přebuzení signálu.

3. Pro jaké účely bych si měl zakoupit dražší kompletní sadu mikrofonu s A3 adaptérem?
Většina přenosných rekordérů je vybavena napájením mikrofonního vstupu napětím 1,6 V, které postačí na
úroveň akustického tlaku 96 dB. Při vyšším akustickém tlaku je nutné zvýšit napětí a to se děje právě
zapojením A3 Adaptéru.
4. Co vytvoří zvuk o síle 96 dB?
Zjednodušeně řečeno je to například hlasitost dechového nástroje snímaná ze vzdálenosti 1m.
5. Na nahrávce jsou zkreslené basy i přes správné celkové nastavení
Energie dodávaná mikrofonu integrovaným napájením je nedostatečná a je nutné použít napájení A3
adaptérem nebo při silnějším zvuku použít verzi OKM II Rock.
6. Můj mikrofon nefunguje s rekordérem!
Je to velmi raritní, ale existují přístroje, které nejsou vybavené napájením vstupů. V tomto případě je nutné
pro linkový i mikrofonní vstup použít A3 adaptér.
7. Mohu A3 adaptér zapojený do linkového vstupu použít i pro jiné mikrofony?
Bohužel nikoliv, protože podle našich poznatků, je OKM mikrofon spolu s A3 adaptérem jediným
elektretovým mikrofonem, který pracuje s linkovým vstupem. Adaptér je funkčně vyladěný pro OKM
mikrofony a jako předzesilovač bude pracovat pouze s nimi.
8. Pro jaké použití je pop/AV model a jak se liší od klasické verze?
Všechny pop/AV mikrofony jsou o 3 dB méně citlivější než verze Klasik. To umožňuje využití je tam, kde by
již bylo nutné pro nezkreslené nahrávky použít “rockovou” verzi.
9. Proč je v názvu této verze doplněno označení “AV”?

V oblasti nové digitální videotechniky mnoho uživatelů žehrá na nesouměrnost mezi kvalitou obrazu a
kvalitou zvuku. Jelikož všechny digitální kamery (kromě profesionálních modelů) jsou vybaveny pouze
automatickým regulátorem zvuku, je tento způsob zdrojem mnoha problémů. Toto je problém velmi
citlivých mikrofonů jako je OKM Klasik, zvláště pokud je snímán dynamičtější zvuk. Zde by tedy měl být
použit model pop/AV s menší citlivostí, a pokud je zajištěno napájení přes vstupní jack, tak bez použití A3
adaptéru.
10. V čem jsou rozdílné studiové verze OKM II mikrofonů?
Tyto studiové varianty jsou vybaveny vybranými mikrofony s vyvážením kanálů v hodnotě menší než 0,5 dB.
Tato selekce bere v úvahu shodu ve frekvenčních pásmech důležitých pro stereo poslech. Výsledkem je
minimalizovaná kanálová odchylka poskytující transparentnější zvuk, což je vhodné zvlášť pro nahrávky v
prostorách s dobrou akustikou.
11. Můj mikrofon OKM „Rock“ vazbí v tichých pasážích – je to normální?
Bohužel, ano. „Rock“ verze je určena pro velmi hlasité nahrávky.
12. Vlastním Sony SBM 20Bit adaptér s přenosným DAT rekordérem.

Mohu OKM mikrofon zapojit přímo?
Ano, Sony SBM 20Bit adaptér pracuje s A3 adaptérem a OKM lze přímo zapojit do mikrofonního vstupu bez
adaptéru.
13. Kde bych měl stát při nahrávání koncertu?
Ideálně blízko mixpultu, neboť ten je většinou umístěn v centru prostoru. Protože všechny naše produkty
vytváří prostorové nahrávky, prostorová akustika je významným činitelem v kvalitě záznamu.
14. Pro jaké aplikace je určen OKM?
OKM I má horší vyvážení kanálů a menší citlivost než verze modelů II. OKM I je určena pro nahrávání hlasu a
hudby s analogovými rekordéry a diktafony. OKM II a následující verze jsou určeny pro kvalitní digitální
rekordéry, například minidisky atd.
15. Bude slyšet při nahrávání můj tep, když mám mikrofony v uších?

Ne, mikrofony nejsou v přímém styku s
lidským uchem.

16. Můžu zapojit OKM mikrofon do zvukové karty v mém PC?
Tak jako MC rekordéry, tak i zvukové karty jsou vybaveny napájením přes jack konektor. Proto lze OKM
použít se zvukovými kartami.
17. Chtěl bych zapojit OKM s A3 adaptérem k mému domácímu stereo systému.

Lze to vůbec? A jak
ochránit A3 adaptér před vybíjením baterie?
Audio výstup z A3 adaptéru je potřeba zapojit dvěma cinchy do Line-In vstupu na stereo systému. Adaptér
je potřeba zapojit do elektřiny místo baterií. Proto vyjměte baterie, a připojte pomocí svorek 6 – 10 V
adaptér. Doporučujeme, pokud je to možné, stabilizovaný stejnosměrný zdroj kvůli interferencím.
18. Mohou být nahrávky z OKM přehrávány na domácím stereo sytému?
Jestliže při nahrávání byly OKM mikrofony umístěny v uších, pak je nejlepší přehrávat nahrávku přes
sluchátka, protože tak nedojde ke ztrátě prostorového efektu. Pokud však byla nahrávka pořízena jiným
způsobem, lze ji přehrávat na stereo systému bez problému, ale nedosáhnete takového prostorového
efektu jako při poslechu ze sluchátek.